Tìm hiểu ngành thiết kế thời trang

Định hướng chuyên ngành cho sinh viên trước khi học một ngành nghề là rất quan trọng đặc biệt với Ngành thiết kế thời trang vốn đòi hỏi sáng tạo không ngừng đề cho cho ra các mẫu mã tốt nhất. Dưới đây là bài phân tích rất có giá trị cho những bạn sinh viên chuyên ngành thời trang cần biết.

1.Mục tiêu đào tạo:

 –   Trang bị cho sinh viên phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có nếp sống văn minh lành mạnh, có kiến thức về pháp luật, nắm vững kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp, kiến thức cơ bản về khoa học nhân văn và nghệ thuật .

–  Đào tạo cử nhân có khả năng Thiết kế thời trang. Có năng lực sáng tác và thực hành thành thạo những sản phẩm Mỹ thuật ứng dụng thuộc lĩnh vực Thiết kế thời trang cho các loại trang phục đáp ứng các nhu cầu thực tiễn của xã hội. Có trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin cần thiết (Trình độ tin học đạt trình độ B, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên ngành như: 3D max, Autcad, Photoshop….) phục vụ cho sáng tác chuyên môn, có khả năng hội nhập với khu vực và quốc tế. Có tính nhân văn và nghệ thuật trong hoạt động nghề nghiệp.

– Sinh viên tốt nghiệp được bổ sung chương trình qui định về kiến thức sư phạm, đủ điều kiện giảng dạy tại các cơ sở đào tạo mỹ thuật ứng dụng.

– Rèn luyện  phong cách làm việc chuyên nghiệp,  kỹ năng làm việc theo theo nhóm, tiếp cận được với môi trường quốc tế trong lĩnh vực Thiết kế thời trang, thói quen tự học nâng cao trình độ.

2.Những công việc có thể làm sau khi ra trường:

 • Sáng tác, phác thảo, xây dựng ý tưởng và thực hiện Thiết kế thời trang.
 • Thực hành các kỹ năng cơ bản về thiết kế trang phục, thể hiện và trình bày sản phẩm, đồ án thiết kế thời trang ứng dụng và trình diễn.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học ứng dụng trong chuyên ngành Thiết kế thời trang.
 • Kỹ năng thực hiện hoàn chỉnh các bản vẽ thiết kế phác thảo, kỹ thuật của các sản phẩm trang phục.
 • Kỹ năng vẽ thiết kế không gian 3 chiều.
 • Kỹ năng thể hiện mô hình.
 • Nhận biết là lựa chọn vật liệu, kết cấu công nghệ phù hợp cho sản phẩm trang phục thiết kế.
 • Sử dụng Tiếng Anh, công nghệ thông tin để nghiên cứu, tiếp cận các thành tựu  mới  trong Thiết kế thời trang và vận dụng vào Marketing quảng bá thời trang.

3.Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

 •  Sau khi tốt nghiệp ra trường, cử nhân Mỹ thuật Công nghiệp ngành Thiết kế thời trang có thể làm việc tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất thuộc ngành dệt, may và thời trang.
 • Các công ty tư vấn chuyên ngành thời trang.
 • Các cơ quan quản lý và tổ chức xã hội các cấp,  có liên quan đến trang phục, thời trang.
 • Nghiên cứu tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, triển khai ứng dụng.
 • Giảng dạy về Thiết kế thời trang tại các cơ sở đào tạo bậc Trung cấp và Cao đẳng.
 • Học sau đại học ở trong  và ngoài nước.

4.Quy trình đào tạo:

 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học là 149 tín chỉ (không bao gồm 6 tín chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng) trong đó kiến thức giáo dục đại cương là 28 tín chỉ, kiến thức giáo dục chuyên nghiệp là 121 tín chỉ.
 • Sau học kỳ 2, khi đã hoàn thành  chương trình giáo dục đại cương và một phần chương trình cơ sở chuyên ngành, sinh viên có thể tự chọn chuyên ngành đào tạo.

Share This Post