Tìm hiểu nghành thiết kế nội thất

1.Mục tiêu đào tạo:

–   Trang bị cho sinh viên  năng lực tư duy sáng tạo, nắm vững kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp, kiến thức cơ bản về khoa học nhân văn và nghệ thuật.

–   Sinh viên được trang bị những kiến thức về thiết kế và kỹ năng thể hiện Thiết kế nội thất , có khả năng tư duy hình tượng nghệ thuật, có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực sáng tạo trong Thiết kế nội thất.

–   Có khả năng thuyết phục , trình bày ý tưởng bằng ngôn ngữ nói, viết và ngôn ngữ chuyên ngành nội thất.

–   Sinh viên được trang bị kiến thức Tiếng Anh (Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC) và tin học chuyên ngành Thiết kế nội thất, sử dụng thành thạo các phần mềm Thiết kế nội thất làm nền tảng cho phát triển ngành Thiết kế nội thất (Trình độ tin học đạt trình độ B, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên ngành như: 3D max, Autcad, Photoshop….)

–   Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp, tiếp thị và làm việc hiệu quả theo nhóm, tiếp cận được với môi trường quốc tế trong lĩnh vực hiết kế nội thất.

2.Những kỹ năng được trang  bị  sau khi ra trường:

–   Có khả năng phác thảo, xây dựng ý tưởng và thực hiện thiết kế nội thất.

–   Thực hành các kỹ năng cơ bản về thiết kế, thể hiện và trình bày mỹ thuật nội thất cho các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng

–   Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học ứng dụng trong chuyên ngành Thiết kế nội thất.

–   Kỹ năng thực hiện hoàn chỉnh các bản vẽ thiết kế.

–   Kỹ năng vẽ thiết kế không gian 3 chiều.

–   Kỹ năng thể hiện mô hình.

–   Kỹ năng làm việc theo nhóm.

–   Sử dụng Tiếng Anh, công nghệ thông tin để nghiên cứu, tiếp cận hiệu quả các vấn đề mới trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, cũng như trong Thiết kế nội thất và vận dụng vào Marketing quảng bá sản phẩm.

3.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

– Cử nhân Mỹ thuật Công nghiệp ngành Thiết kế Nội thất có thể làm việc tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, các công ty tư vấn chuyên ngành, các cơ quan quản lý và tổ chức xã hội các cấp.

–  Cán bộ nghiên cứu , cán bộ giảng dạy về Thiết kế nội thất và sáng tạo tại các Viện , Trung tâm nghiên cứu , triển khai ứng dụng và các cơ sở đào tạo để giảng dạy ở các bậc học thấp hơn.

–   Học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong  và ngoài nước.

4.Quy trình đào tạo:

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học là 155 tín chỉ, trong đó kiến thức giáo dục đại cương là 34 tín chỉ ( bao gồm 6 tín chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng ), kiến thức giáo dục chuyên nghiệp là 121 tín chỉ.

– Sau năm thứ  nhất, khi đã hoàn thành  chương trình giáo dục đại cương và một phần chương trình cơ sở chuyên ngành, sinh viên có thể tự chọn chuyên ngành đào tạo.

Share This Post